29 nov. 2013

100 Australes ND (1985-1990)

Republica Argentina  - Argentine Republic - República Argentina

Număr catalog - Catalog Number ~ P#327c
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 154 mm X 65 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu