1 dec. 2013

10 Centavo ND (1991)

Republica Nicaragua - Republic of Nicaragua - República de Nicaragua

Număr catalog - Catalog Number ~ P#169a
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 120 mm X 53 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu