29 nov. 2013

50 Australes ND (1986-1989)

Republica Argentina  - Argentine Republic - República Argentina

Număr catalog - Catalog Number ~ P#326b
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 154 mm X 65 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu