23 oct. 2011

1 Naira ND(1979-1984)

Republica Federală Nigeria - Federal Republic of Nigeria
Ola Vincent
Număr catalog - Catalog Number ~ P#19a
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 137 mm X 38 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu