22 oct. 2011

1 Centavo ND (1991)

Republica Nicaragua - Republic of Nicaragua - República de Nicaragua
Număr catalog - Catalog Number ~ P#167
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 120 mm X 53 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu