24 oct. 2011

10 Soles de Oro 1975 (2.X)

Republica Peru - Republic of Peru - República del Perú - Piruw Republika - Piruw Suyu
Număr catalog - Catalog Number ~ P#106
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 151 mm X 67 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu