13 iul. 2014

5 Australes ND (1986-1989)

Republica Argentina  - Argentine Republic - República Argentina

Număr catalog - Catalog Number ~ P#324b
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 165 mm X 65 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu