15 nov. 2011

2 Kwacha ND (1986-1988)

Republica Zambia - Republic of Zambia
Număr catalog - Catalog Number ~ P#24c
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 133 mm X 69 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu