4 nov. 2011

50 Tolarjev 1992 (15. I.)

Republica Slovenia - Republic of Slovenia  - Republika Slovenija
Număr catalog - Catalog Number ~ P#13a
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 133 mm X 66 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu