4 nov. 2011

10 Tolarjev 1992 (15. I.)

Republica Slovenia - Republic of Slovenia  - Republika Slovenija
Număr catalog - Catalog Number ~ P#11a
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 121 mm X 60 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu