6 oct. 2011

5 000 Lire 1985 (4.I.)

Republica Italiană - Italian Republic - Repubblica Italiana
 
Număr catalog - Catalog Number ~ P#111b
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 126 mm X 70 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu