7 oct. 2011

1 000 Lire 1990 (3. X)

Republica Italiană - Italian Republic - Repubblica Italiana
Număr catalog - Catalog Number ~ P#114a
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 112 mm X 61 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu