11 ian. 2019

1 Cruzeiro ND (1972, 1975, 1980)

Republica Federativă a Braziliei - Federative Republic of Brazil
República Federativa do Brasil
 
ND (1980) (serii: B13195 - B18094) - P#191Ac
Semnături: Ernane Galvêas / Carlos Geraldo Langoni
Număr catalog - Catalog Number ~ P#191A
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 148 mm X 66 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu