6 feb. 2015

1 (Tolar) ND(1990)

Republica Slovenia - Republic of Slovenia  - Republika Slovenija
Număr catalog - Catalog Number ~ P#1a
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 150 mm X 73 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu