3 mar. 2014

500 Intis 1987 (26. VI.)

Republica Peru - Republic of Peru - República del Perú - Piruw Republika - Piruw Suyu
Număr catalog - Catalog Number ~ P#134b
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 150 mm X 75 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu