23 dec. 2013

500 Lire 1979 (2. IV.)

Republica Italiană - Italian Republic - Repubblica Italiana
 
Număr catalog - Catalog Number ~ P#94
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 115 mm X 58 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu