28 nov. 2013

50 Intis 1987 (26. VI.)

Republica Peru - Republic of Peru - República del Perú - Piruw Republika - Piruw Suyu
Număr catalog - Catalog Number ~ P#131b
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 149 mm X 74 mm
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu