30 nov. 2011

1 000 Rupii 2000/2003

Republica Indonezia - Republic of Indonesia - Republik Indonesia
SERIBU RUPIAH
Anwar Nasution    Aulia Pohan
Număr catalog - Catalog Number ~ P#141d
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 141 mm X 65 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu