19 sept. 2011

1 Peso ND (1970-1973)

Republica Argentina  - Argentine Republic - República Argentina
Număr catalog - Catalog Number ~ P#287
Material ~ Hârtie - Paper
Dimensiuni - Dimensions ~ 154 mm X 76 mm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu